Studentmöjligheter

Redan som student är du varmt välkommen att börja lära känna oss på TM & Partners.

Vi deltar regelbundet på arbetsmarknadsdagar i Uppsala, Stockholm och Lund. Syftet med det är att få träffa juriststudenter och berätta mer om vår advokatfirma. Vi anställer juriststudenter löpande till vår studentpool. Studentpoolen består dels av studenter i början av juristutbildningen som främst arbetar i vår reception, dels av studenter i slutet av utbildningen som arbetar som juristassistenter och till stöd åt verksamhetens biträdande jurister.

Uppsatspraktik

Varje termin tar vi emot uppsatspraktikanter som parallellt med sluttampen av studierna får en inblick i hur det är att arbeta på en affärsjuridisk byrå. Praktiken pågår under en tioveckorsperiod och genomförs antingen i samband med examensuppsats eller som en del av en fördjupningskurs vid vissa universitet. Det huvudsakliga målet med praktiken är att ge praktikanterna en chans att lära sig mer om oss och hur det är att arbeta på en affärsjuridisk advokatbyrå. Praktikanterna roterar därför mellan våra olika verksamhetsgrupper under praktikperioden.

Sommarnotarie

Inför sommaren väljer vi ut en liten grupp kvalificerade studenter för vårt fem veckor långa sommarnotarieprogram. Ambitionen är att ge våra sommarnotarier en upplevelse som är snarlik som att vara nyanställd biträdande jurist hos oss. Vi vill ge våra sommarnotarier en förståelse för olika aspekter av vår verksamhet. Sommarnotarier får därför delta i förhandlingar, klientmöten, domstolsförhandlingar och sociala aktiviteter.

För info om lediga tjänster och för ansökan vänligen besök Lediga tjänster.

MÖT VÅRA MEDARBETARE
Ulrica Alvestrand Körling

Jag heter Ulrica Alvestrand Körling och arbetar som advokat i TM & Partners fastighetsgrupp.

Robin Bergqvist

Mitt namn är Robin och jag arbetar som biträdande jurist i Bank och Finans-gruppen på TM & Partners.

Karolina Kjellberg

Jag heter Karolina Kjellberg och arbetar som advokat i TM & Partners techgrupp samt kommersiella avtal.