Biträdande jurist

Simon Lundahl

Mobil: 076-00 283 22

Till Medarbetare

Simon Lundahl är biträdande jurist och är verksam inom byråns bank- och finansgrupp, där han främst arbetar med finansiell reglering. Han tog juristexamen vid Uppsala universitet 2019. Simon har tidigare erfarenhet som jurist på Finansinspektionen där han arbetade med bland annat tillståndsgivning och frågor om regelefterlevnad.


Uppdrag | 2023-10-02
Vi har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett avtal avseende betalkortjänster i flera jurisdiktioner
Vi har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett avtal rörande betaltjänster och betalkortutgivningstjänster (Card as a Service, CaaS). Avtalet är ett led i ett strategiskt samarbete och omfattar flera jurisdiktioner. Avtalet ingicks i september 2023. Vårt...
Vi har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett avtal rörande betaltjänster och betalkortutgivningstjänster (Card as a Service, CaaS)....
Uppdrag | 2023-10-02

Vi har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett avtal avseende betalkortjänster i flera jurisdiktioner

Vi har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett avtal rörande betaltjänster och betalkortutgivningstjänster (Card as a Service, CaaS). Avtalet är ett led i ett strategiskt samarbete och omfattar flera jurisdiktioner.

Avtalet ingicks i september 2023.

Vårt team bestod av: