Advokat, delägare

Eva Sundling

Mobil: 076-00 283 20

Till Medarbetare

Eva Sundling är delägare i TM & Partners bank – och finansgrupp. Hon är specialiserad på finansiell reglering, låne- och förvärvsfinansiering, obligationer, tillgångsfinansiering såsom leasing och avbetalning samt factoring.

Eva har gedigen erfarenhet av rådgivning till finansiellt reglerade bolag, t.ex. banker, betaltjänstleverantörer, institut för elektroniska pengar, försäkrings-, fond-, och värdepappersbolag avseende regelefterlevnad, nya produkter och tillståndsfrågor. Hon arbetar även med kommersiella avtal och rådger regelbundet bolag som verkar inom Fintech och e-handel. Eva har tidigare arbetat på en annan ledande advokatbyrå samt som senior bolagsjurist på en bank och ett internationellt bolag inom betaltjänstverksamhet.


CV

Erfarenhet

 • Delägare, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma, 2020-
 • Senior Legal Counsel, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, 2017 – 2020
 • Senior Legal Counsel, PayPal, 2014 – 2017
 • Biträdande jurist, Advokatfirman Hammarskiöld & Co, 2006 – 2014

Utbildning

 • Jur. kand. Lunds universitet, 2006
 • Université René Descartes, Faculté de Droit, France 2004 – 2005

Publikationer

 • Financial Services Regulation in Europe, co-author to the Swedish chapter, Second Edition, Oxford University Press, 2008
 • Finansrättsliga utvecklingslinjer – några exempel, Studentlitteratur AB, 2006

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Franska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund
Uppdrag | 2021-02-18
TM & Partners har biträtt Endúr ASA vid förvärvet av Marcon-Gruppen i Sverige AB
TM & Partner har varit svensk legal rådgivare för Endúr ASA i samband med förvärvet av Marcon-Gruppen i Sverige AB för en köpeskilling om 400 miljoner kronor. Marcon-Gruppen i Sverige AB är marknadsledande inom marin...
TM & Partner har varit svensk legal rådgivare för Endúr ASA i samband med förvärvet av Marcon-Gruppen...
Uppdrag | 2021-02-18

TM & Partners har biträtt Endúr ASA vid förvärvet av Marcon-Gruppen i Sverige AB

TM & Partner har varit svensk legal rådgivare för Endúr ASA i samband med förvärvet av Marcon-Gruppen i Sverige AB för en köpeskilling om 400 miljoner kronor. Marcon-Gruppen i Sverige AB är marknadsledande inom marin infrastruktur i Sverige och levererar ett antal olika tjänster relaterade till marin infrastrukturbyggnad och marina tjänster, inklusive hydrografiska tjänster, muddring, uthyrning, inspektioner och dykning. Endúr ASA är en norsk industrikoncern och en väletablerad leverantör av produkter och tjänster relaterade till sjöfart, energi och vattenbruk.

TM & Partners team leddes av Sten Hedbäck (Partner, M&A) och Mikael Ahlberg (Associate, M&A) och bestod i övrigt av Eva Sundling (Partner, bank & finans), Natalie Bretz (Partner, fastighet/entreprenad), Lisa Ericsson (Counsel, arbetsrätt), Sofia Lindh (Associate, M&A), Emma Borg (Associate, M&A), Daniel Åstrand (Associate, tvist), Robin Bergqvist (Associate, bank & finans), Johan Aronsson (Associate, fastighet) och Karolina Kjellberg (Associate, tech).