Till Aktuellt
Uppdrag | 2017-05-30

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 100 MSEK

TM & Partners har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 100 MSEK. Emissionen övertecknades med närmare 49 MSEK. SaltX Technology är noterat på Nasdaq First North.

”Intresset har varit stort för nyemissionen. Genom det kapital som tillförs SaltX Technology kan vi öka vårt fokus och snabba på utvecklingen av vårt nystartade affärsområde för storskalig energilagring – EnerStore. Intresset bland energibolagen är större än vi vågat hoppas på”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology, i ett pressmeddelande.

Törngren Magnells team bestod av: