Uppdrag | 2024-05-29

Vi har biträtt Cibus Nordic Real Estate AB (publ) vid köp av en livsmedelsportfölj

TM & Partners har biträtt Cibus Nordic Real Estate AB (publ) i samband med köp av en livsmedelsportfölj från Företagsparken Norden Holding AB (publ). Fastigheterna är belägna i Värmland och har en total uthyrbar area om cirka 8 900 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 87,5 miljoner kronor. Ankarhyresgästerna är Pekås i Värmland AB (Coop) och ...

Läs mer
Uppdrag | 2024-05-23

Vi biträder Färna Invest i samband med dess offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i ChromoGenics

TM & Partners biträder Färna Invest i samband med dess rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i ChromoGenics. ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smart dynamiskt glas som förbättrar inomhusmiljö och välmående samt minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheter. Chromogenics aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Färna Invest är ett ...

Läs mer
Uppdrag | 2024-05-17

Vi har biträtt Nordic Public Properties vid försäljning av två förskolor i Stockholm till SPP Fastigheter

TM & Partners har biträtt Nordic Public Properties AB i samband med den indirekta försäljningen av två kommersiella fastigheter för förskoleverksamhet i Nacka kommun respektive Haninge kommun. Hyresgäst till lokalerna är Norlandia Förskolor AB som hyr ca 2 200 kvm uthyrningsbar yta på långa hyresavtal. Köparen i transaktionen var SPP Fastigheter. För mer information om ...

Läs mer
Uppdrag | 2024-05-03

Vi har biträtt OBOS vid ingåendet av ett JV med Resona, samt förvärv från The Other Group, avseende uppförande av ca 190 lägenheter i Stockholm

TM & Partners har biträtt OBOS i samband med ingåendet av ett JV-samarbete med Resona i syfte att gemensamt låta uppföra cirka 190 lägenheter i Aspudden i Stockholm. Resona och The Other Group (TOG) har tillsammans drivit fram detaljplanen för området. OBOS och TOG har därefter ingått avtal avseende OBOS förvärv av TOG:s halva av ...

Läs mer
Uppdrag | 2024-04-18

Vi har biträtt SaltX Technology i samband med riktad nyemission och ingående av samarbetsavtal

Vi har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) i samband med en nyemission av aktier om cirka 38 miljoner kronor till ABB Switzerland Ltd, SMA Mineral AB och Stiftelsen Industrifonden samt ingående av ett samarbetsavtal med ABB Switzerland Ltd. SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och ...

Läs mer
Uppdrag | 2024-04-08

Vi har agerat legal rådgivare till Team Olivia vid försäljning till Humana

Vi biträdde Team Olivia i samband med den igår annonserade försäljningen av den norska verksamheten till Humana. Den överlåtna verksamheten, som i transaktionen värderas till 341 Mkr på kassa- och skuldfri basis, tillhandahåller tjänster till cirka 1 000 brukare och sysselsätter cirka 2 000 medarbetare, med en årsomsättning på cirka 910 Mkr. Transaktionen är föremål ...

Läs mer
Nyhetsbrev | 2024-04-05

Spridning av företagshemlig information – när krisen slår till

IT-avdelningen får meddelande om att ovanligt många filer med företagshemlig information har laddats ned till en av bolagets datorer. Vid närmare granskning riktas misstankarna mot en anställd som arbetat i bolaget i över tio år men som lämnade in sin uppsägning för bara ett par dagar sedan. Det rör sig om ett stort antal filer ...

Läs mer
Uppdrag | 2024-03-20

Vi har biträtt Lantmännen ek för vid omstrukturering av Lantmännen Biorefineries

Vi har biträtt Lantmännen ek för i samband med att Lantmännen Agroetanol AB, Lantmännen Oats AB och Lantmännen Reppe AB fusionerats till ett bolag – Lantmännen Biorefineries AB. Fusionen har skett i flera steg och innebär att de tre respektive verksamheterna framgent kommer att bedrivas under det gemensamma företagsnamnet Lantmännen Biorefineries, med verksamheter i Lidköping, ...

Läs mer
Uppdrag | 2024-03-14

Vi har biträtt Willo Utveckling AB i samband med att Ejendal Invest AB gått in som majoritetsägare i Willo AB

Vi har biträtt Willo Utveckling AB i samband med att Ejendal Invest AB gått in som majoritetsägare i Willo AB. Willo AB är ett ledande bolag inom tillverkning av högkvalitativa kritiska precisionsdetaljer. Bolaget, som grundades i Växjö 1956, har idag kunder från många delar av världen och levererar produkter inom segmenten Medtech, Energy, Industry och ...

Läs mer
Nyhet | 2024-03-07

Safa Mahmoudi om juridiska ​miljön kring företagsbostäder

Ett av de bekymmer bostadsbristen ställer aktiebolaget Sverige ​inför är svårigheten att attrahera hit utländsk kompetens, ​exempelvis ingenjörer, som behövs i landet. Traditionellt har ​man kunnat lösa detta genom företagsbostäder eller long stay-​lösningar men tack vare ett domstolsbeslut har denna väg i ​praktiken stängts. I senaste avsnittet av podden Fråga Lou Insights berättar vår Managing ...

Läs mer