Till Aktuellt
Uppdrag | 2023-10-02

Vi har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett avtal avseende betalkortjänster i flera jurisdiktioner

Vi har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett avtal rörande betaltjänster och betalkortutgivningstjänster (Card as a Service, CaaS). Avtalet är ett led i ett strategiskt samarbete och omfattar flera jurisdiktioner.

Avtalet ingicks i september 2023.

Vårt team bestod av: