Biträdande jurist (secondment)

Anna Björklund

Mobil: 076-00 283 10

Till Medarbetare

Anna Björklund är biträdande jurist och verksam i byråns techgrupp. Anna har tidigare erfarenhet som tingsnotarie på Stockholms tingsrätt och som biträdande jurist på White & Case.


Uppdrag | 2023-04-17
TM & Partners har biträtt ett av Sveriges ledande industribolag med ett avtal avseende en AI-baserad IT-säkerhetslösning
Vi har biträtt ett svenskt industribolag med ett avtal avseende en IT-säkerhetslösning som med hjälp av artificiell intelligens (AI) analyserar data i realtid. Avtalet ingicks i januari 2023 och är ett led i klientens strategiska...
Vi har biträtt ett svenskt industribolag med ett avtal avseende en IT-säkerhetslösning som med hjälp av artificiell...
Uppdrag | 2023-04-17

TM & Partners har biträtt ett av Sveriges ledande industribolag med ett avtal avseende en AI-baserad IT-säkerhetslösning

Vi har biträtt ett svenskt industribolag med ett avtal avseende en IT-säkerhetslösning som med hjälp av artificiell intelligens (AI) analyserar data i realtid. Avtalet ingicks i januari 2023 och är ett led i klientens strategiska satsning på IT-säkerhet.

TM & Partners team bestod av: