Biträdande jurist

Anna Kireeva

Mobil: 076-00 283 54

Till Medarbetare

Anna Kireeva är biträdande jurist och är verksam i byråns bank- och finansgrupp.