Biträdande jurist

Johan Mörlin

Mobil: 076-00 283 73

Till Medarbetare

Johan Mörlin är biträdande jurist och verksam i byråns M&A-grupp. Han tog juristexamen vid Stockholms universitet 2020.