Till Aktuellt
Uppdrag | 2018-05-25

Törngren Magnell har biträtt JonDeTech Sensors AB (publ) med kapitalanskaffning samt noteringsprocess vid Nasdaq First North

Törngren Magnell har i egenskap av projektledare och legal rådgivare biträtt JonDeTech Sensors AB (publ) med nyemissioner samt en efterföljande noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes fredagen den 25 maj 2018.

Svenska JonDeTech har utvecklat en infraröd sensor (IR) för kontaktlös mätning av temperaturer och värmeflöden samt närvarodetektion. Tack vare innovativ nanoteknik kan Bolaget uppnå prestanda likt befintliga IR-sensorer, men utan behov av optik och inkapsling. Det innebär att Bolagets sensor är ned till en tiondel så stor som konventionella sensorer och kan produceras och integreras för ned till en tiondel av priset.

Törngren Magnells team bestod av Niclas Högström (Partner), Sandra Broneus (Partner), Viktor Olsson (Senior Associate) och Sebastian Hellesnes (Associate).